Tạo phiếu giao hàng

Bước 1: Thực hiện lần lượt trước các bước tạo phiếu xuất kho

Bước 2: Chọn đơn vị vận chuyển

Nếu đơn vị vận chuyển là Giao hàng nhanh. Chọn ca lấy hàng.

Nếu đơn vị vận chuyển là Thương mại điện tử. Hệ thống sẽ tự động điền mã vận đơn tương ứng của sàn sau khi kích sẵn sàng giao ở sàn.

Bước 3: Nhập các thông tin về kích thước /lưu ý của gói hàng (không bắt buộc)

Bước 4: Nhấn Hoàn tất.

Đơn hàng sau khi được tạo giao hàng thành công sẽ hiển thị ở mục Vận chuyển >> Trạng thái >> Chờ lấy hàng.

Last updated