Hidden Fields

  • Mô tả tính năng:

Hidden Fields cho phép người dùng ẩn một hoặc nhiều cột dữ liệu trong bảng giúp người dùng tùy chỉnh hiển thị dữ liệu trên bảng và tạo ra giao diện bảng dữ liệu dễ đọc hơn.

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Nhấn vào tính năng Hidden Fields

Bước 2: Chọn/ Bỏ chọn những cột muốn hiển thị

Last updated