Row Height

  • Mô tả tính năng:

Row Height cho phép tùy chỉnh độ cao của các dòng dữ liệu trong bảng giúp người dùng xem dữ liệu có độ dài phức tạp một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Có 4 kiểu tuỳ chỉnh độ cao dòng dữ liệu: Short, Medium, Tall, Extra Tall

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Nhấn vào tính năng Row Height

Bước 2: Chọn mức độ tuỳ chỉnh độ cao mong muốn

Last updated