Quản lý khách hàng

  • Lịch sử đơn hàng và sản phẩm: cho phép người dùng xem thông tin đơn hàng trước đây của khách hàng, sản phẩm đã mua và các thông tin liên quan khác giúp cải thiện quá trình bán hàng và tạo mối quan hệ tốt hơn với khách hàng.

  • Lịch sử tương tác với lead: cho phép người dùng theo dõi lịch sử tương tác với lead bao gồm các cuộc gọi, tin nhắn và hành vi trên fanpage giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin về khách hàng tiềm năng một cách nhanh chóng, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh và kế hoạch phát triển phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

  • Lịch sử thăng hạng thành viên: cho phép người dùng quản lý thông tin về số điểm, cấp độ thành viên mà khách hàng đã tích luỹ và sử dụng, giúp doanh nghiệp phân tích và đánh giá hiệu quả của chương trình loyalty, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh và kế hoạch phát triển phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Ngoài ra, phần mềm còn giúp người dùng quản lý thêm lịch sử chăm sóc khách hàng, gửi tin nhắn zalo...

Last updated