Fixed Fields

  • Mô tả tính năng:

Fixed Fields cho phép cố định một số cột dữ liệu trên bảng để giữ cho chúng hiển thị trong vị trí cố định khi cuộn trang hoặc di chuyển bảng giúp người dùng dễ dàng quản lý và xem dữ liệu trên bảng

  • Hướng dẫn thao tác

Bước 1: Nhấn vào tính năng Fixed Fields

Bước 2: Chọn/ Bỏ chọn những cột muốn cố định

Last updated