Hạng khách hàng

Hạng thành viênTổng chi tiêu tích luỹ của khách hàng

Không là thành viên

Không đồng ý tham gia và để lại ngày tháng năm sinh để nhận quà sinh nhật

Thành viên Bạc

Dưới 3.000.000 VNĐ

Thành viên Vàng

Từ 3.000.000 - 10.000.000 VNĐ

Thành viên Kim Cương

Từ 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thành viên

Từ 15.000.000 VNĐ

  • Điều kiện xét hạng

    • Tính tổng chi tiêu kể từ ngày phát sinh đơn đầu tiên đến thời điểm hiện tại

    • Khách có đơn hàng trong 12 tháng gần nhất

    • Khách có để lại ngày sinh

    • Không giới hạn thời gian tích luỹ tổng doanh thu

Hạng thành viên không tự động cập nhật khi đạt mức doanh thu, chỉ khi cập nhật ngày sinh và đạt mức chi tiêu thì hạng thành viên mới được cập nhật

Ưu đãi của các hạng thành viên sẽ khác nhau tuỳ thuộc theo từng chương trình tại mỗi thời điểm

Last updated