Chia lead

  • Thiết lập trạng thái hoạt động của tài khoản và kênh được chia số

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Lead Center >> Báo Cáo. Nhấn chọn tab Tài khoản.

Bước 2: Nhập tìm tên tài khoản đang có trong ca làm việc và bật trạng thái hoạt động để hệ thống chia số cho tài khoản đó

Bước 3: Nhấn vào từng kênh bán hàng muốn chia cho từng tài khoản để bật/ tắt kênh chia số tự động

  • Kiểm tra số trùng, IP trùng

Bước 4: Kiểm tra IP trùng, số trùng để lọc và chia những số chất lượng cho các bạn xử lý

Trùng

Khác

Khác

Cuộc gọi Không chất lượng

Trùng

Khác

Giống

Cuộc gọi Không chất lượng

Trùng

Giống

Khác (khác 1 số)

Gọi lại

Trùng

Giống

Khác ( khác nhiều số)

Cuộc gọi Không chất lượng

Trùng

Giống

Giống

Gọi

Sau khi kiểm tra chất lượng số, chọn trạng thái dữ liệu để lọc ra những số không chất lượng

  • Thực hiện chia số tự động/ thủ công

Bước 5: Vào mục Lead Center >> Trạng Thái. Chọn tab Mới.

Để chia đồng thời nhiều số, chọn vào các số muốn chia và nhấn nút chia số ở góc phải trên màn hình.

Số mới sau khi được chia cho bạn xử lý sẽ chuyển qua tab Chờ xử lý.

Trong trường hợp số đã chia cho bạn đang xử lý nhưng muốn chỉ định chuyển sang cho bạn khác xử lý thì tiến hành chia lại cho bạn mới ở tab Đang xử lý

  • Báo cáo chia số

Tỷ lệ số được chia sẽ đồng đều theo cuộc gọi chất lượng và không chất lượng của mỗi bạn. Trường hợp số đã nhận có cuộc gọi KCL thì Leader sẽ chia thêm số cho bạn đó, sao cho tổng SĐT chất lượng của các bạn bằng nhau (lúc này tổng số được nhận của bạn này sẽ nhiều hơn các bạn khác do có sự chênh lệch số KCL).

Leader sẽ dựa vào bảng tỷ lệ để chia số để chia cho các bạn, đồng thời các bạn sale cũng có thể theo dõi tỷ lệ số được chia của mình và các bạn khác ở bảng này.

Các bảng được chia theo các kênh bán hàng. Với cột Tổng SĐT bao gồm SĐT chất lượng và không chất lượng.

Last updated