Export File

  • Mô tả tính năng:

Export File cho phép người dùng xuất dữ liệu từ bảng SkyTable ra các tập tin có định dạng .xlsx

Hệ thống sẽ thực hiện xuất hết tất cả dữ liệu có trong bảng. Nếu người dùng muốn xuất một số dữ liệu cụ thể, cần thực hiện lọc dữ liệu như mong muốn trước khi xuất file.

  • Hướng dẫn thao tác

Vào bảng dữ liệu muốn xuất và chọn nút Export File

Last updated