Sao chép

Cho phép sao chép toàn bộ dữ liệu trong một view của bảng. View bảng sao chép mới với view bảng gốc sẽ được cập nhật dữ liệu đồng thời với nhau khi một trong hai view có dữ liệu thay đổi.

Last updated