Tạo bảng

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Skytable.

Bước 2: Nhấn vào ô Tạo mới

Bước 3: Nhập Tên bảng và nhấn Cập nhật.

Last updated