Các bước bắt đầu để sử dụng Skycom

Bước 1: Thiết lập tài khoản nhân sự và quyền truy cập các tính năng của phần mềm

 • Mục đích: cho phép người dùng truy cập các tính năng phù hợp với vai trò và nhiệm vụ của mình trên phần mềm

 • Tài khoản thao tác: Admin

 • Hướng dẫn thao tác: Cấu hình >> Tài khoản nhân sự >> Thêm

  • Thêm phòng ban: Thuộc tính >> Cấu hình >> Phòng ban >> Thêm

  • Cài đặt phân quyền: Cấu hình >> Quyền

Bước 2: Tạo kho

 • Mục đích: giúp theo dõi số lượng hàng tồn kho và thời gian lưu trữ hàng tồn kho

 • Tài khoản thao tác: Admin/ Kho

 • Hướng dẫn thao tác: Kho >> Tổng quan >> Tạo kho

Bước 3: Nhập sản phẩm

 • Mục đích: quản lý thông tin về sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả hơn, giúp người dùng lưu trữ thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm tên sản phẩm, mô tả, giá cả, số lượng, đơn vị tính, hình ảnh, và các thuộc tính khác.

 • Tài khoản thao tác: Admin/ Kế toán

 • Hướng dẫn thao tác: Sản phẩm >> Danh sách >> Tạo sản phẩm

Bước 4: Kết nối tài khoản Marketing

 • Mục đích: Kết nối các nguồn dữ liệu đầu vào (Facebook, Google) để tất cả các nguồn dữ liệu này tự động đổ về Skycom

 • Tài khoản thao tác: Admin/ Performance Marketing Manager/ Nhân viên Digital

 • Hướng dẫn thao tác: Cấu hình >> Tài khoản Facebook BM/ Facebook Quảng Cáo/ Fanpage/ Google BM/ Google CT/ TikTok BM/ TikTok Ads >> Đăng nhập

Bước 5: Kết nối tài khoản Thương mại điện tử

 • Mục đích: đồng bộ đơn hàng từ sàn về để theo dõi doanh thu tổng hợp giữa các kênh

 • Tài khoản thao tác: Admin

 • Hướng dẫn thao tác: Cấu hình >> Tài khoản TikTok Shop/ Lazada/ Shopee >> Đăng nhập

Bước 6: Kết nối tài khoản Đơn vị vận chuyển

 • Mục đích: theo dõi trạng thái đơn hàng, xác định thời gian giao hàng và đảm bảo rằng hàng hóa được vận chuyển đúng địa chỉ và đúng thời gian

 • Tài khoản thao tác: Admin/ Kho

 • Hướng dẫn thao tác: Thuộc tính >> Vận chuyển >> Thêm

Last updated