SKYCOM
Search
K

Lead Center

Lead Center cho phép người dùng theo dõi chất lượng các cuộc gọi đến/ đi, phân chia cuộc gọi cho nhân viên, theo dõi cuộc gọi để đảm bảo chất lượng cuộc gọi, dễ dàng theo dõi hiệu suất nhân viên, lọc số điện thoại trùng để tránh gọi lại khách nhiều lần, chăm sóc khách hàng sau khi bán