Kết nối tài khoản Đơn vị vận chuyển

Giao hàng nhanh

Thao tác trên Giao hàng nhanh

Bước 1: Truy cập trang web Giao hàng nhanh https://sso.ghn.vn/v2/ssoLogin

Bước 2: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản Giao hàng nhanh

Bước 3: Tại thanh menu, vào danh mục Quản lý cửa hàng

  • Chưa có cửa hàng: chọn Thêm cửa hàng và điền thông tin tạo cửa hàng mới

  • Đã có cửa hàng: lấy thông tin ID cửa hàng ở cột ID

Bước 4: Tại thanh menu, chọn vào Chủ cửa hàng. Nhấn Xem Token API và sao chép mã token này

Thao tác trên Skycom

Bước 5: Tại thanh menu, vào danh mục Thuộc tính, chọn tab Vận chuyển

Bước 6: Trên thanh Đơn vị vận chuyển, chọn nút Thêm.

Bước 7: Nhập thông tin ô Tên đơn vị vận chuyển, chọn Đơn vị vận chuyểnGiao hàng nhanh

Bước 8: Nhập/ Dán Mã TokenShop ID đã sao chép của Giao hàng nhanh ở Bước 3, Bước 4.

Bước 9. Sau khi đã nhập đủ thông tin, nhấn nút Tạo.

Trạng thái vận chuyển tương ứng giữa GHN và Skycom

Trạng thái vận đơn Giao hàng nhanh

Trạng thái vận đơn Skycom

Chờ bàn giao

Chờ lấy hàng

Đã bàn giao - Đang giao

Đang giao hàng

Chờ xác nhận giao lại

Chờ giao lại

Đã bàn giao - Đang hoàn hàng

Đang hoàn

Hoàn tất

Đã hoàn

Hoàn tất

Giao thành công

Đơn huỷ

Đã huỷ

Hàng thất lạc - hư hỏng

Thất lạc

Bưu điện (Vietnam Post/ VN Post)

Thao tác trên Bưu điện

Bước 1: Truy cập trang web https://donhangbeta.vnpost.vn/#/login

Bước 2: Đăng nhập/ Đăng ký tài khoản Bưu điện

Thao tác trên Skycom

Bước 3: Tại thanh menu, vào danh mục Thuộc tính, chọn tab Vận chuyển

Bước 4: Trên thanh Đơn vị vận chuyển, chọn nút Thêm, hiển thị khung Thêm đơn vị vận chuyển

Bước 5: Nhập thông tin vào các ô Tên đơn vị vận chuyển, chọn Đơn vị vận chuyểnBưu điện. Nhập thông tin Tài khoảnMật khẩu của Bưu điện.

Bước 6: Sau khi đã nhập đủ thông tin, nhấn nút Tạo.

Trạng thái vận chuyển tương ứng giữa Bưu điện và Skycom

Trạng thái vận đơn Bưu điện

Trạng thái vận đơn Skycom

Đã tạo

Chờ lấy hàng

Thu gom thành công

Đang giao hàng

Phát chưa thành công

Chờ giao lại

Đang hoàn

Đã hoàn

Phát thành công

Giao thành công

Huỷ

Đã huỷ

Thất lạc

Last updated