Thêm biến thể mới cho sản phẩm đã tạo

Thêm biến thể mới cho sản phẩm đã tạo

Bước 1: Vào mục Sản phẩm >> Danh sách >> Sản phẩm đơn.

Bước 4: Nhập thông tin của biến thể mới và nhấn nút Thêm.