Tạo sản phẩm đơn

Tạo sản phẩm đơn

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Sản phẩm >> Danh sách. Ở tab Sản phẩm đơn. Nhấn nút Tạo sản phẩm

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm:

  • Tên sản phẩm (bắt buộc)

  • SKU sản phẩm

Để phân loại sản phẩm, nhấn vào Chi tiết và chọn các thông tin chi tiết của sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm, Loại sản phẩm, Nhà sản xuất, Thương hiệu: nhấn vào ô để chọn dữ liệu. Nếu chưa có dữ liệu, chọn Thêm mới thuộc tính để tạo mới thuộc tính trực tiếp trong ô.

  • Nhãn: nhấn vào ô để chọn dữ liệu. Nếu chưa có dữ liệu, vào danh mục Thuộc tính để thêm mới.

Bước 3: Nhập thông tin biến thể của sản phẩm:

  • Tên biến thể (bắt buộc): các phiên bản khác nhau của sản phẩm. VD: màu sắc, kích thước, mùi hương…

  • SKU biến thể (bắt buộc): mã nhận dạng và phân loại hàng hoá. Mã SKU không được trùng nhau.

  • Giá niêm yết: hiển thị là giá gốc trên phiếu in đơn hàng

  • Giá bán: hiển thị là giá khuyến mãi trên phiếu in đơn hàng

Để tạo mới biến thể, nhấn nút Thêm mới.

Bước 4: Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin của sản phẩm, biến thể. Nhấn nút Tạo.

Last updated