Tạo sản phẩm combo

Tạo sản phẩm combo

Bước 1: Tại thanh menu, vào mục Sản phẩm >> Danh sách. Ở tab Sản phẩm đơn. Nhấn nút Tạo combo

Bước 2: Nhập thông tin sản phẩm:

  • Tên sản phẩm combo (bắt buộc)

  • SKU sản phẩm combo (bắt buộc)

Để phân loại sản phẩm, nhấn vào Chi tiết và chọn các thông tin chi tiết của sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm, Loại sản phẩm, Nhà sản xuất, Thương hiệu: nhấn vào ô để chọn dữ liệu. Nếu chưa có dữ liệu, chọn Thêm mới thuộc tính để tạo mới thuộc tính trực tiếp trong ô.

  • Nhãn: nhấn vào ô để chọn dữ liệu. Nếu chưa có dữ liệu, vào danh mục Thuộc tính để thêm mới.

Bước 4: Chọn sản phẩm đơn cho combo

  • Nhập tên/ SKU sản phẩm biến thể có trạng thái Đang kinh doanh.

  • Tùy chỉnh số lượng từng sản phẩm trong combo

  • Giá bán và giá niêm yết của sản phẩm sẽ tự động được tính theo tổng giá trị và số lượng của tất cả các sản phẩm trong combo

Bước 5: Nhấn nút Tạo