Cập nhật sản phẩm combo

Cập nhật sản phẩm combo

Bước 1: Vào mục Sản phẩm >> Danh sách >> Combo.

Bước 3: Cập nhật các thông tin cần chỉnh sửa. Sau đó nhấn nút Cập nhật.

Last updated