Khuyến mãi theo sản phẩm

Khuyến mãi theo sản phẩm

Áp dụng giảm giá cho sản phẩm đơn hoặc sản phẩm combo. Không chọn áp dụng đồng thời nhiều CTKM trên một sản phẩm cùng lúc. Trường hợp muốn áp dụng nhiều CTKM thì phải thao tác chọn thêm sản phẩm đó vào đơn và áp dụng khuyến mãi khác.

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Khuyến mãi. Nhấn nút Tạo khuyến mãi

Bước 2: Nhập tên khuyến mãi

Bước 3: Chọn loại khuyến mãi là Sản phẩm

Bước 4: Tìm và chọn SKU/ Tên biến thể sản phẩm đơn hoặc sản phẩm combo áp dụng khuyến mãi. Số lượng sản phẩm chính được chọn tối đa là 1.

Bước 5: Thiết lập Điều kiện áp dụng

Tổng số lượng sản phẩm được khuyến mãi tối thiểu: yêu cầu đơn hàng phải có tổng số lượng sản phẩm khuyến mãi (sản phẩm được chọn để áp dụng CTKM) lớn hơn hoặc bằng mức tối thiểu để đủ điều kiện áp dụng khuyến mãi. Sản phẩm tối thiểu bắt buộc là 1.

Bước 6: Chọn Hình thức khuyến mãi

 • Khuyến mãi theo số tiền: nhập/ chọn tăng giảm số tiền giảm giá. Số tiền khuyến mãi tối thiểu bắt buộc là 1,000đ

 • Khuyến mãi theo phần trăm: nhập/ chọn tăng giảm phần trăm giảm giá và số tiền giảm tối đa. Có thể nhập giá trị phần trăm là số thập phân. Giá trị phần trăm bắt buộc nhập phải lớn hơn 0 và nhỏ hơn 100. Không bắt buộc nhập số tiền giảm tối đa, mặc định số tiền giảm tối đa khi không nhập là 0đ.

 • Khuyến mãi theo combo:

  • Áp dụng trong trường hợp khuyến mãi sản phẩm tạo điều kiện cho khách có nhiều sự lựa chọn. Khách hàng có thể tùy chọn sản phẩm tặng với số lượng tối đa trong danh sách các sản phẩm của combo.

  • Số lượng tối đa trong combo: Khi chọn sản phẩm trong danh sách sản phẩm khuyến mãi đã tạo, người tạo đơn có thể tăng/ giảm số lượng tùy ý của từng sản phẩm, sao cho tổng số lượng các sản phẩm đã chọn không được vượt quá số lượng tối đa đã thiết lập.

  • Tìm và chọn SKU/ Tên biến thể sản phẩm áp dụng khuyến mãi. Danh sách sản phẩm trong combo tối thiểu là 1, không giới hạn số sản phẩm tối đa.

  • VD: Tạo CTKM khi mua 1 Mặt nạ ngủ dưỡng trắng da Hanvely Whitening Sleeping Mask 60ml sẽ được tặng sản phẩm bất kỳ trong combo 3 sản phẩm (Mặt nạ ngọc trai, Trắng da Hanvely, Hộp Ampoule) với giới hạn số lượng sản phẩm tặng là 1. Tức khách hàng sẽ có 3 sự lựa chọn khi mua hàng: mua 1 Mặt nạ ngủ tặng 1 Mặt nạ ngọc trai, hoặc mua 1 Mặt nạ ngủ tặng 1 Trắng da Hanvely, hoặc mua 1 Mặt nạ ngủ tặng 1 Hộp Ampoule.

Bước 7: Kích hoạt Trạng thái hoạt động CTKM

 • Chưa kích hoạt: CTKM được tạo nháp, hoặc chương trình được tạo trước nhưng chưa kích hoạt thời gian chạy.

 • Đang kích hoạt: CTKM được tạo và kích hoạt ngay sau khi tạo.

 • Ngừng kích hoạt: CTKM đã tạo nháp nhưng huỷ hoặc CTKM đang kích hoạt nhưng dừng chạy khi hết thời gian hoạt động.

 • CTKM có trạng thái Chưa kích hoạt, Ngừng kích hoạt sẽ chỉ hiển thị ở danh sách CTKM có trạng thái tương ứng, không hiển thị ở danh sách Tất cả khuyến mãi

Bước 8: Mô tả Nội dung khuyến mãi (bắt buộc)

Thông tin của nội dung này sẽ được hiển thị khi rê chuột vào CTKM, để người bán có thể biết được nội dung khuyến mãi của chương trình trong lúc tạo đơn luôn mà không cần vào xem chi tiết CTKM.

Bước 9: Thiết lập Thời gian áp dụng CTKM

CTKM chưa bắt đầu/ đã kết thúc sẽ không hiển thị trong đơn hàng để chọn khi tạo đơn.

 • Nếu không nhập/ chọn thời gian bắt đầu CTKM thì ngày mặc định là ngày tạo khuyến mãi

 • Nếu không nhập/ chọn thời gian kết thúc CTKM thì khuyến mãi sẽ không hết hạn

Bước 10: Sau khi nhập đầy đủ thông tin của CTKM, chọn nút Thêm để tạo và lưu lại chương trình.