Tạo và xác nhận phiếu xuất thủ công

Tạo và xác nhận phiếu xuất thủ công (trong trường hợp xuất hủy sản phẩm, xuất chuyển kho, xuất đổi sản phẩm)

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Kho >> Tổng quan. Chọn tab Xuất hàng. Nhấn nút Xuất hàng.

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, nhập tên/ SKU biến thể sản phẩm muốn xuất hàng. Có thể xuất cùng lúc nhiều sản phẩm trên một phiếu xuất hàng.

Bước 3: Chọn kho muốn xuất sản phẩm

Bước 4: Chọn lô và tùy chỉnh số lượng xuất

Bước 5: Nhập Ghi chú (nếu có)

Bước 6: Chọn Lý do xuất kho (bắt buộc). Các lý do xuất kho được tạo, cập nhật ở mục Thuộc tính

Bước 7: Xác nhận phiếu kho. Số lượng sản phẩm của phiếu xuất này chỉ được trừ đi khi phiếu xuất hàng được xác nhận. Phiếu kho không bắt buộc phải xác nhận đồng thời khi tạo phiếu.

Bước 8: Kiểm tra lại thông tin phiếu xuất. Chọn nút Lưu để tạo phiếu xuất kho.

Last updated