Nhập mới từ nhà cung cấp

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Kho >> Tổng Quan. Chọn tab Nhập Hàng. Nhấn nút Nhập hàng.

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, nhập tên/ SKU biến thể sản phẩm muốn nhập hàng. Chỉ tìm và nhập được sản phẩm đã tạo trên hệ thống. Có thể nhập cùng lúc nhiều sản phẩm trên một phiếu nhập hàng.

Bước 3: Chọn kho muốn nhập sản phẩm

Bước 4: Nhấn vào Chọn lô

  • Chọn lô có sẵn

  • Nhấn Thêm lô mới để tạo và chọn lô mới nếu sản phẩm chưa có lô hàng nào trước đó

Bước 5: Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm muốn nhập

Có thể nhập nhiều sản phẩm cùng lúc trong một phiếu kho. Tuy nhiên, lô của sản phẩm trong cùng một kho không được trùng tên. VD: Sản phẩm Trắng da đã nhập số lượng 100 lô 09032023 vào kho A. Nếu nhập thêm sản phẩm này số lượng 100 lô 09032023 vào kho B thì hệ thống sẽ báo lỗi. Để nhập một sản phẩm cùng một lô cho hai kho có 2 cách sau:

  • Nhập sản phẩm cùng lô vào 1 kho. Sau đó tạo phiếu chuyển kho cho lô đó

  • Hoặc chọn lô có sẵn tại kho đã nhập và chọn lại kho muốn nhập thêm lô đó

Bước 6: Nhập Ghi chú (nếu có)

Bước 7: Chọn Lý do nhập kho (bắt buộc). Các lý do nhập kho được tạo, cập nhật ở mục Thuộc tính

Bước 8: Xác nhận phiếu kho. Số lượng sản phẩm của phiếu nhập này chỉ được cộng vào khi phiếu nhập hàng được xác nhận. Phiếu kho không bắt buộc phải xác nhận đồng thời khi tạo phiếu.

Bước 9: Kiểm tra lại thông tin phiếu nhập. Chọn nút Lưu để tạo phiếu nhập kho.

Last updated