Nhập hoàn

  • Tạo và xác nhận phiếu nhập thủ công:

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Kho >> Tổng Quan. Chọn tab Nhập Hàng. Nhấn nút Nhập hàng.

Bước 2: Ở ô tìm kiếm, nhập tên/ SKU biến thể sản phẩm muốn nhập hàng. Chỉ tìm và nhập được sản phẩm đã tạo trên hệ thống. Có thể nhập cùng lúc nhiều sản phẩm trên một phiếu nhập hàng.

Bước 3: Chọn kho muốn nhập sản phẩm

Bước 4: Nhấn vào Chọn lô. Chọn lô có sẵn hoặc nhấn Thêm lô mới để tạo và chọn lô mới.

Bước 5: Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm muốn nhập

Bước 6: Nhập Ghi chú (nếu có)

Bước 7: Tìm và chọn order để liên kết phiếu nhập hàng hoàn với đơn hàng hoàn

Bước 8: Chọn Lý do nhập kho (bắt buộc). Các lý do nhập kho được tạo, cập nhật ở mục Thuộc tính

Bước 9: Xác nhận phiếu kho. Số lượng sản phẩm của phiếu nhập này chỉ được cộng vào khi phiếu nhập hàng được xác nhận. Phiếu kho không bắt buộc phải xác nhận đồng thời khi tạo phiếu.

Bước 10: Kiểm tra lại thông tin phiếu nhập. Chọn nút Lưu để tạo phiếu nhập kho.

  • Tạo và xác nhận phiếu nhập bằng cách quét mã:

Trường hợp đơn hàng đã xuất ra khỏi kho, khi hoàn về có thể nhập tồn lại cho đơn bằng cách tạo phiếu nhập thủ công hoặc quét mã đơn hàng để nhập hoàn. Phiếu nhập hàng khi quét sẽ được tạo và xác nhận đồng thời.

Bước 1: Tại thanh menu, vào danh mục Kho >> Tổng Quan >> Nhập Hàng. Nhấn nút Quét mã.

Bước 2: Chọn nút Bắt đầu quét và quét mã đơn hàng trên phiếu in đơn.

Các trường hợp xảy ra khi quét nhập hàng:

  • Trường hợp 1: quét nhập phiếu đơn chưa tạo mã vận chuyển. Hệ thống sẽ báo lỗi: “Không thể cập nhật phiếu của đơn hàng chưa có mã vận chuyển”

  • Trường hợp 2: quét nhập phiếu đơn đã tạo mã vận chuyển nhưng chưa xuất kho. Hệ thống sẽ báo lỗi: “Không thể nhập hoàn đơn hàng chưa xuất kho”

  • Trường hợp 3: quét nhập phiếu đơn đã tạo mã vận chuyển, đã xuất kho, chọn Xác nhận phiếu kho. Hệ thống sẽ thông báo: “Nhập hàng thành công”

  • Trường hợp 4: quét nhập phiếu đơn đã nhập hoàn. Hệ thống sẽ thông báo: “Phiếu nhập của đơn đã được tạo và xác nhận”

Last updated