Tạo phiếu chuyển hàng

Bước 1: Vào Kho >> Tổng quan >> Chuyển hàng. Nhấn nút Chuyển hàng.

Bước 2: Tìm và chọn tên/ SKU biến thể sản phẩm trong ô tìm kiếm

Bước 3: Chọn kho chuyển đi và kho chuyển đến

Bước 4: Chọn lô sản phẩm

Bước 5: Nhập Ghi chú (nếu có)

Bước 6: Kích hoạt trạng thái xác nhận phiếu (không bắt buộc). Phiếu chuyển vẫn có thể được tạo với trạng thái Chưa xác nhận nhưng tồn của sản phẩm ở kho chuyển đến và kho chuyển đi chỉ cập nhật số lượng khi phiếu chuyển có trạng thái Xác nhận.

Bước 7. Chọn lý do chuyển kho. Lý do nhập kho được tạo và cập nhật ở Thuộc tính. Chọn Lưu