Tạo đơn hàng

Bước 1: Vào Đơn hàng >> Trạng thái. Nhấn nút Tạo đơn.

Bước 2: Tìm tên/ SKU của sản phẩm biến thể/ combo có tồn trong kho bán hàng

Bước 3: Tuỳ chỉnh số lượng sản phẩm. Số lượng sản phẩm bắt buộc ít nhất là 1.

Bước 4: Nhấn vào nút “Chọn khuyến mãi >>” ở bên dưới mỗi sản phẩm để chọn CTKM cho sản phẩm đó (nếu có). Để áp dụng nhiều CTKM cho cùng một sản phẩm, lần lượt chọn thêm sản phẩm với số lần tương ứng với số CTKM muốn áp dụng cho sản phẩm đó.

Bước 5: Tại phần Thanh toán, nhấn vào “Khuyến mãi đơn hàng >>” để chọn CTKM cho tổng đơn hàng (nếu có)

Bước 6: Nhập Giảm giá, Phụ thu, Phí giao hàng (nếu có)

Bước 7: Nhập Ghi chú thanh toán (bắt buộc nếu có nhập Giảm giá, Phụ thu)

Bước 8: Chọn Phương thức thanh toán

 • Chuyển khoản: hệ thống mặc định hiển thị 100% số tiền chuyển khoản là số tiền tổng đơn hàng. Trong trường hợp khách hàng chuyển khoản số tiền khác so với số tiền cần thanh toán, nhân viên bán hàng sẽ cập nhật lại số tiền tương ứng khách chuyển và chọn phương thức thanh toán khác cho số tiền còn lại.

 • Thanh toán tại kho: trong trường hợp khách đến nhận hàng trực tiếp tại kho, hoặc kho gửi hàng và nhận tiền khi giao hàng qua Grab/ Ahamove/ Lalamove… (đơn hàng được thanh toán trực tiếp tại kho)

 • Thanh toán khi nhận hàng: trong trường hợp khách trả tiền mặt trực tiếp cho người giao hàng khi nhận được sản phẩm qua Giao hàng nhanh/ Bưu điện… (đơn hàng được thanh toán và đối soát qua tài khoản doanh nghiệp bởi đơn vị vận chuyển)

Bước 9: Thêm thông tin khách hàng

 • Khách hàng cũ: Nhập và chọn số điện thoại khách hàng đã có sẵn thông tin trên hệ thống

 • Khách hàng mới: chọn nút Thêm KH để tạo thông tin khách hàng mới

Chọn Thêm địa chỉ nếu khách hàng đổi địa chỉ giao hàng khác với địa chỉ trước đó đã lưu. Để cập nhật thông tin cho địa chỉ đã tạo, nhấn vào địa chỉ đó để chỉnh sửa.

Bước 10. Nhập giá trị/ chọn sản phẩm cross sale nếu đơn hàng có sản phẩm cross sale

Bước 11: Chọn Kênh bán hàng. Thêm/ Chỉnh sửa dữ liệu kênh bán hàng, vào Thuộc tính.

Bước 12: Chọn Thẻ đơn (nếu có). Thêm/ Chỉnh sửa dữ liệu thẻ đơn, vào Thuộc tính.

Bước 13: Nhập Ghi chú nội bộ, Ghi chú vận đơn (nếu có). Ghi chú vận đơn sẽ được hiển thị ở phiếu in đơn hàng để kho/ đơn vị vận chuyển lưu ý khi đóng gói, giao hàng.

Bước 14: Chọn trạng thái đơn hàng và tạo đơn

 • Đơn chưa xác nhận: đơn khách hàng hẹn, chờ ngày giao. Chọn thời gian gọi lại (nếu có). Không giới hạn số lượng tồn khả dụng của sản phẩm khi tạo đơn hẹn.

 • Đơn xác nhận: đơn đã chốt và tiến hành giao hàng. Để tạo được đơn hàng xác nhận, hệ thống sẽ tiến hành kiểm tra hai thông tin sau

  • Người chăm sóc khách hàng: xác nhận thay đổi người chăm sóc khách hàng hiện tại nếu người tạo đơn không phải là người chăm sóc khách hàng

  • Tồn khả dụng kho bán hàng: tất cả sản phẩm trong đơn (bao gồm sản phẩm khuyến mãi) đều phải có tồn khả dụng ở kho bán hàng lớn hơn 0.

  Tồn khả dụng kho bán hàng = Tồn thực kho bán hàng - Tổng số lượng sản phẩm đã đặt đơn xác nhận

Kiểm tra lại tất cả thông tin của đơn hàng và nhấn nút Tạo đơn.

Last updated