Nguyên tắc tạo task chăm sóc vận đơn

Chỉ tạo task lần đầu khi đơn có 1 trong 3 trạng thái trên, lần chạy task tiếp theo gặp lại đơn đã tạo thì update thời gian, không tạo mới

  • TH1: Giao chậm hơn dự kiến

Tạo task CSVĐ khi đơn hàng giao chậm hơn dự kiến. Thời gian giao dự kiến được tính dựa theo bảng ListexpectDay

Thời gian giao dự kiến Skycom = Ngày tạo vận đơn + Số ngày theo tỉnh trong bảng ListexpectDay.

Bảng ListexpectDay

VD: Ngày tạo vận đơn là 11:35 22/06/2023 => Ngày giao dự kiến cho đơn đi Bà Rịa - Vũng Tàu (theo bảng ListexpectDay, Bà Rịa - Vũng Tàu,4) = 22/06/2023 + 4 = 11:35 26/06/2023. Vậy đơn này sẽ được tạo task CSVĐ vào 13:00 26/06/2023.

  • TH2: Giao thất bại

Tạo task CSVĐ khi đơn vị vận chuyển cập nhật sang trạng thái Giao không thành công/ Không phát được (Lý do: khách hàng không nghe máy/ hẹn lại giờ giao/ từ chối mua hàng/ sai thông tin liên hệ khách)

Đối với đơn vị vận chuyển là Giao hàng nhanh: đơn hàng sẽ được giao lại tối đa 3 lần nếu lý do xuất phát từ phía người nhận. Ngay khi GHN chuyển trạng thái vận đơn là Giao hàng không thành công lúc giao lần 1 thì hệ thống sẽ tạo task CSVĐ trên Skycom để có thể cứu đơn kịp thời. Nếu đơn hàng cập nhật trạng thái vận đơn Giao hàng không thành công lần 2, 3 thì hệ thống sẽ không tạo mới task CSVĐ cho đơn hàng này mà chỉ cập nhật thời gian chuyển trạng thái vận đơn.

Đối với đơn vị vận chuyển là Bưu điện: hệ thống sẽ tạo task CSVĐ ở Skycom với lý do Giao thất bại khi Bưu điện chuyển trạng thái vận đơn là Phát không thành công/ Chưa phát được.

  • TH3: Đơn đang hoàn

Tạo task CSVĐ khi đơn vị vận chuyển cập nhật sang trạng thái Chuyển hoàn.

  • TH4: Đơn đã hoàn

Tạo task CSVĐ khi trạng thái vận chuyển của Skycom được cập nhật là Đã hoàn (sau khi quét nhập hoàn).

Last updated