Mô tả các trường thông tin của chăm sóc khách hàng

  • Tình trạng: nội dung khiếu nại, vấn đề của khách hàng đang gặp phải về vận đơn, chất lượng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng sản phẩm…

  • Chọn kênh: kênh nhận phản hồi từ khách

  • Chọn sản phẩm: sản phẩm khách hàng đang phản hồi

  • Phân loại: phân loại theo các vấn đề của task như khách hàng phản hồi vì thái độ giao hàng, hàng lỗi, gói hàng thiếu sản phẩm, giá cả, hướng dẫn sử dụng…

  • Hướng xử lý: hướng giải quyết cho từng vấn đề của khách như giải đáp thắc mắc, gửi bù,...

  • Cảm nhận của KH: ghi nhận lại cảm nhận/ đánh giá của khách sau khi được trao đổi và chăm sóc như khách hàng đồng ý/ không đồng ý, hài lòng…

Để thêm/ cập nhật dữ liệu cho các trường thông tin, vào danh mục Thuộc tính >> CSKH

Last updated