SKYCOM
Search
K

Tổng quan

Skycom là phần mềm tích hợp toàn diện, cung cấp nhiều tính năng như quản lý lead, sản phẩm, kho, đơn hàng, khách hàng và vận đơn giúp doanh nghiệp quản lý và giám sát các hoạt động kinh doanh của mình một cách hiệu quả.
Các tính năng chính của phần mềm này bao gồm:
 1. 1.
  Quản lý Lead: cho phép tạo, quản lý và theo dõi quá trình chuyển đổi từ khách hàng tiềm năng (lead) thành khách hàng thực tế, giúp cho đội ngũ bán hàng nắm rõ thông tin về khách hàng, theo dõi quá trình chăm sóc khách hàng, định hướng chiến lược bán hàng.
 2. 2.
  Quản lý sản phẩm: cho phép quản lý thông tin về các sản phẩm của công ty, bao gồm các thông tin mô tả, giá cả, số lượng,... giúp người dùng có thể tìm kiếm và chọn lựa sản phẩm phù hợp cho khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác.
 3. 3.
  Quản lý kho: cho phép quản lý thông tin về kho hàng, bao gồm số lượng hàng tồn kho, số lượng hàng xuất nhập kho,... giúp người dùng có thể kiểm tra số lượng sản phẩm còn lại trong kho và đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp.
 4. 4.
  Quản lý đơn hàng: cho phép quản lý thông tin về đơn hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, sản phẩm, giá cả, số lượng,... giúp người dùng quản lý quá trình bán hàng một cách chính xác và nhanh chóng.
 5. 5.
  Quản lý khách hàng: cho phép quản lý thông tin về khách hàng, bao gồm các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại, hạng thành viên,... giúp người dùng có thể nắm rõ thông tin về khách hàng và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
 6. 6.
  Quản lý vận đơn: cho phép quản lý thông tin về vận đơn, bao gồm các thông tin về ngày vận chuyển, địa chỉ gửi, địa chỉ nhận, loại hàng hóa,... giúp người dùng theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa và cập nhật thông tin cho khách hàng một cách nhanh chóng.